Paziņojums par personas datu aizsardzību

 

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Piemērošanas joma

Šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību ir ietverta informācija šīs tīmekļa vietnes lietotājiem par tīmekļa vietnes īpašnieka [ievadiet savu kontaktinformāciju] īstenotās personas datu iegūšanas un izmantošanas veidu, apmēru un mērķi, kā noteikts Federālajā datu aizsardzības likumā un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.

Tīmekļa vietnes īpašniekam ir ļoti nopietna attieksme pret Jūsu personas datu aizsardzību un viņš izmanto Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitāti un tiesību aktu prasības.

Neaizmirstiet, ka, pārraidot datus tīmeklī, ir jāņem vērā iespējamie trūkumi drošības sistēmā. Nav iespējams pilnībā nodrošināties pret to, ka datus varētu iegūt citas personas. 

Piekļuves dati

Tīmekļa vietnes īpašnieks vai pakalpojumu nodrošinātājs iegūst vietnes piekļuves datus un saglabā tos kā servera žurnālfailus. Tiek reģistrēti šādi dati:

  • apmeklētās tīmekļa vietnes;
  • piekļuves laiks;
  • pārraidīto datu apjoms baitos;
  • avots/atsauce, no kuras Jūs nokļuvāt vietnē;
  • izmantotais pārlūks;
  • izmantotā operētājsistēma;
  • izmantotā IP adrese.

Iegūtie dati tiek izmantoti tikai statistiskajai analīzei un tīmekļa vietnes uzlabošanai. Tomēr tīmekļa vietnes īpašniekam ir tiesības turpmāk pārbaudīt servera žurnālfailus, ja ir pazīmes, kas liecina par nelikumīgu izmantošanu.

Sīkdatnes

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Tās ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu lietotāja ierīcē. Jūsu pārlūks piekļūst šīm datnēm. Izmantojot sīkdatnes, šī tīmekļa vietne kļūst draudzīgāka lietotājam un uzlabojas tās drošība. 

Populārākie pārlūki piedāvā izvēlēties iestatījumu, kas neļauj izmantot sīkdatnes. Norāde: ja esat izvēlējies šo iestatījumu, tad nevar Jums nodrošināt piekļuvi bez ierobežojumiem visām šīs tīmekļa vietnes piedāvātajām iespējām.

Personas datu izmantošana

Tīmekļa vietnes īpašnieks iegūst, izmanto un izpauž Jūsu personas datus tikai tad, ja to atļauj tiesību akti, vai arī tad, ja esat piekritis datu ieguvei. Personas dati ir visu veidu informācija, ko izmanto, lai identificētu Jūsu personu, un kas nodrošina Jūsu izsekojamību, piemēram, Jūsu vārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Kontaktinformācijas izmantošana

Ja Jūs sazināties ar tīmekļa vietnes īpašnieku, izmantojot piedāvātās saziņas iespējas, Jūsu dati tiek saglabāti, lai tos varētu apstrādāt un atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem. Bez Jūsu piekrišanas šie dati netiek izpausti trešām personām. 

Komentāru un ziņojumu izmantošana

Ja Jūs šajā tīmekļa vietnē publicējat kādu ziņojumu vai komentāru, tiek saglabāta Jūsu IP adrese. Tas nepieciešams tīmekļa vietnes īpašnieka drošībai: ja Jūsu publicētais saturs ir pretrunā ar likumu, viņš var noskaidrot Jūsu identitāti.

Ārējās saites

Šī tīmekļa vietne nodrošina saikni ar trešo personu tīmekļa vietnēm („ārējās saites”). Atbildību par šīm tīmekļa vietnēm uzņemas to īpašnieki. Operatoram, pirmo reizi norādot saikni ar ārējām saitēm, ir jāpārbauda, vai netiek pārkāpts likums. Šobrīd nav konstatēti nekādi likuma pārkāpumi. Operators nekādi neietekmē saistīto vietņu pašreizējo un turpmāko izskatu un saturu. Ārējo saišu ievietošana nenozīmē, ka operators piekrīt atsauces avota vai saites saturam. Operatoram nav pienākuma nepārtraukti kontrolēt šo ārējo saišu saturu, ja nav noteiktu likumpārkāpumu pierādījumu. Ja tiek konstatēti likumpārkāpumi, šādas ārējās saites nekavējoties tiek izdzēstas.

Autortiesību un blakustiesību aizsardzība

Uz šajā tīmekļa vietnē publicēto saturu attiecas Vācijas autortiesību un blakustiesību aizsardzības likumi. Lai informāciju izmantotu tādiem mērķiem, kas nav noteikti Vācijas autortiesību un blakustiesību aizsardzības likumos, pirms tam ir jāgūst operatora vai cita tiesību subjekta rakstveida piekrišana. Tas jo īpaši attiecas uz datu bāzu un citu elektronisko plašsaziņas līdzekļu un sistēmu satura pavairošanu, rediģēšanu, tulkošanu, ievadīšanu, apstrādi vai reproducēšanu. Tiek sniegta atbilstoša norāde par saturu un trešo personu tiesībām. Neatļauta daļēja vai pilna vietnes satura pavairošana vai reproducēšana ir aizliegta un sodāma. Ir atļauts kopēt un lejupielādēt datus tikai personiskām, privātām un nekomerciālām vajadzībām.

Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto pakalpojumu Google Analytics, ko piedāvā Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV), lai analizētu informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu. Pakalpojums izmanto Cookiesteksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu lietotāja ierīcē. Informācija, ko apkopo Cookies, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri, kas atrodas ASV, un tur tā tiek saglabāta.

Šajā tīmekļa vietnē notiek IP anonimizēšana. Lietotāja IP adrese Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonā tiek saīsināta. Pēc šādas saīsināšanas nav redzami Jūsu IP adreses personas dati. Saskaņā ar vienošanos par pasūtījuma datu līgumu, ko tīmekļa vietņu īpašnieki ir noslēguši ar Google Inc., izmantojot iegūto informāciju, tiek analizētas tīmekļa lietošanas tendences un lietotāju aktivitāte, un tiek sniegti ar tīmekļa lietošanu saistītie pakalpojumi.

Jūs varat liegt saglabāt Cookies savā ierīcē, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkā. Ja Jūsu pārlūks neļauj izmantot Cookies, tad nevar nodrošināt, ka Jūs bez ierobežojumiem varēsit lietot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.

Ar pārlūka spraudni Jūs varat arī liegt nosūtīt Cookies iegūto informāciju (tostarp savu IP adresi) Google Inc. un tur to izmantot. Šajā saitē atradīsit atbilstošo spraudni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ar
ī noklikšķinot uz šīs saites (SVARĪGI! Ievietot Opt-Out-Link), Jūs varat liegt Google Analytics iegūt par sevi datus šajā tīmekļa vietnē. Noklikšķinot uz minētās saites, Jūs lejupielādējat Opt-Out-Cookie. Šim nolūkam Jūsu pārlūkam ir jāļauj saglabāt Cookies. Ja Jūs regulāri izdzēšat Cookies, Jums, ikreiz apmeklējot šo tīmekļa vietni, ir jānoklikšķina uz saites.

Šajā vietnē atradīsit informāciju par Google Inc. datu lietošanu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņu lietošana

Šī tīmekļa vietne izmanto Facebook sociālo spraudni, kuru pārvalda Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ASV). Iesaistes var pazīt pēc Facebook logotipa vai Facebook krāsās (zila un balta) attēlotajiem vārdiem Like, Patīk, Dalīties. Informāciju par visiem Facebook spraudņiem atradīsit šajā vietnēhttps://developers.facebook.com/docs/plugins/

Spraudnis izveido tiešu savienojumu starp Jūsu pārlūku un Facebook serveri. Tīmekļa vietnes īpašnieks neietekmē datu, ko spraudnis pārraida Facebook Inc. serverim, veidu un apjomu. Informāciju par šo tēmu atradīsit šeit: https://www.facebook.com/help/186325668085084
Spraudnis informē Facebook Inc., ka Jūs kā lietotājs esat apmeklējis šo tīmekļa vietni. Tādējādi ir iespējams, ka Jūsu IP adrese tiek saglabāta. Ja Jūs, apmeklējot šo tīmekļa vietni, esat pierakstījies savā Facebook kontā, minētā informācija tiek saistīta ar šo kontu.

Ja Jūs izmantojat spraudņa funkcijas, piemēram, daloties ar informāciju vai noklikšķinot like, atbilstošā informācija arī tiek nosūtīta Facebook Inc.

Ja vēlaties, lai Facebook. Inc. šos datus nesaistītu ar Jūsu Facebook kontu, pirms šīs tīmekļa vietnes apmeklēšanas, lūdzu, izrakstieties no Facebook.

Šī tīmekļa vietne izmanto arī Google Plus „+1“ pogu. To pārvalda Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV). Ja apmeklējat vietni, kura satur „+1“ pogu, tiek izveidots tiešais savienojums starp Jūsu pārlūku un Google serveri. Tīmekļa vietnes īpašnieks neietekmē datu, ko spraudnis pārraida Google Inc. serverim, veidu un apjomu. Ja Jūs noklikšķināt uz „+1“ pogas brīdī, kad esat pierakstījies Google +, Jūs dalāties ar vietnes saturu savā publiskajā profilā.

Saskaņā ar Google Inc. informāciju personas dati tiek iegūti tikai tad, kad Jūs noklikšķināt uz pogas. Arī tad, ja Google lietotājs ir pierakstījies kontā, tiek saglabāta IP adrese. Ja vēlaties, lai Google Inc. nesaglabātu šos datus un nesaistītu ar Jūsu kontu, pirms šīs tīmekļa vietnes apmeklēšanas, lūdzu, izrakstieties no konta.

Informāciju par „+1“ pogu atradīsit šajā vietnēhttps://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Lietotāja tiesības: informācija, labojumi un dzēšana

Jūs kā lietotājs pēc pieprasījuma bez maksas saņemat informāciju par to, kādi Jūsu personas dati ir saglabāti. Ja Jūsu vēlmes nav pretrunā ar likumā noteikto pienākumu uzglabāt datus (piem., datu saglabāšana), Jums ir tiesības labot kļūdainos datus un bloķēt vai izdzēst savus personas datus.

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu iegūšanu, apstrādi vai lietošanu, vai arī ir nepieciešama informācija par datiem, tie ir jālabo vai jāizdzēš, kā arī ir jāatsauc piekrišana, lūdzu, vērsieties pie mūsu darbinieka, kurš atbild par datu aizsardzību.

E-pasts: datenschutzbeauftragter@luening.de