LSYSTEM®.de - mūsu sistēmas jūsu panākumiem

 • LSYSTEM®.de — sertificēta kvalitāte
 • Optimāla preču izvietošana LSYSTEM®.de plauktos
 • Esam sertificēti atbilstoši ISO 9001 un TÜV Rheinland
 • Noslodzes parametri/statikas aprēķini
 • RAL paletes krāsas pēc Jūsu izvēles — ātri un izdevīgi
 • Īsa LSYSTEM®.de lietošanas instrukcija
 • Plauktu daļas
 • Nestspējas aprēķini
 • LSYSTEM®.de procesu drošība kvalitātes nodrošināšanā (QS)
 • LSYSTEM®.de garantijas raksts

LSYSTEM®.de — sertificēta kvalitāte

„Ar terminu „kvalitāte” apzīmē pakāpi, kādā kvalitātes parametru kopums atbilst noteiktām prasībām. Tādējādi kvalitāte ir izstrādājuma īpašību un parametru „īstenošanās pakāpe”.”

 

LSYSTEM®.de plauktu noslodzes dati ir pārbaudīti/sertificēti un atbilst augstākajiem standartiem, arī salīdzinot ar citu slavenu ražotāju izstrādājumiem. 

 • Pastāvīga kvalitātes uzraudzība pašu veiktās konstruēšanas procesā, kā arī, pārbaudot uz vietas.
 • Visās ražotnēs pieejama sertificēšana atbilstoši standartam ISO 9001.
 • Noslodzes parametrus aprēķināja neatkarīgi speciālisti, piemēram, TÜV Rheinland LGA (Reinzemes Rūpniecības pārvaldes Tehniskās uzraudzības apvienība). Jūsu drošības labad.
 • Aizsargāta prečzīme un patenti — mūsu oriģināla un Jūsu prasību garantija.

Optimāla preču izvietošana LSYSTEM®.de

Plānošanas gaitā ņemiet vērā atšķirību starp slodzi uz plaukta laukumu, proti, visas plauktu konstrukcijas un atsevišķo plauktu pieļaujamo noslodzi, un kopējo slodzi, kas parasti ir lielāka nekā pieļaujamā slodze uz laukumu. Svarīgi ir arī pareizi izvietot preces plauktos, jo jāņem vērā statisko momentu iedarbība. Sniegtie dati par noslodzi ir spēkā tikai tad, ja preču nesošās konstrukcijas ir noslogotas vienmērīgi.

Lūdzam nodrošināt šādus apstākļus:
 • izstrādājumu vienmērīgu izvietojumu plauktos — horizontāli vienā līmenī;
 • plauktus aizliegts novietot zemāk par ievietotajiem balsta pēdu elementiem.
Lūdzam izvairīties no šādiem apstākļiem:
 • izstrādājumu nevienmērīgs izvietojums plauktos — vertikāli vienā līmenī. Vienā vietā koncentrēta noslodze var izraisīt detaļu salūšanu;
 • kopšanai izmantojiet tikai atbilstošus tīrīšanas līdzekļus. Detaļu saskare ar karstiem priekšmetiem vai tieša saules staru iedarbība uz tām izraisa virsmas izmaiņas;
 • plaukti nav rotaļlietas. Rāpšanās vai kāpšana uz tiem ir aizliegta. Jāizvairās no piekrautu plauktu bīdīšanas;
 • izstrādājumus plauktos izvietojiet vienmērīgi — horizontāli vienā līmenī;
 • plauktus aizliegts novietot zemāk par ievietotajiem balsta pēdu elementiem.

Standarts ISO 9001 un TÜV Rheinland pārbaude- Mūsu produkcija ir sertificēta!

Visas LSYSTEM®.de ražotnes, kurās izgatavo plauktu konstrukciju detaļas, ir sertificētas atbilstoši vismaz ISO 9001 noteikumiem un tiek pastāvīgi uzraudzītas atbilstoši īpaši izstrādātam kvalitātes nodrošināšanas procesam, lai panāktu to atbilstību mūsu augstajām prasībām.

 

LSYSTEM®.de plauktu sistēmas ir pārbaudījuši TÜV Rheinland LGA eksperti, novērtējot to nestspēju, virsmu īpašības un asu stūru un malu neesamību negadījumu novēršanas nolūkā.

 

Mēs labprāt nododam mūsu ražojumus pārbaudei neatkarīgās tehniskās uzraudzības iestādēs, lai Jūs būtu pilnīgi pārliecināti, ka esat iegādājušies augstas kvalitātes izstrādājumu. 

 

 Jaunā produkcija parasti tiek pārbaudīta, ja tās īpašības ir svarīgas statiskās izturības ziņ.

 

 

Noslodzes dati/statiskie aprēķini

Izstrādājot jaunas daļas, kas ir svarīgas statiskās izturības ziņā, noslodzes datu aprēķināšanā mēs izmantojam modernākās CAD (datorizētās projektēšanas) programmas. Šos aprēķinus veic neatkarīgi, ar uzņēmumu nesaistīti statikas eksperti.

 

Tādējādi mēs spējam izskaust trūkumus jau izstrādes stadijā un nodrošināt nepieciešamo nestspēju pirms izstrādājumu izgatavošanas un to pirmās sērijas nosūtīšanas uz tehniskās uzraudzības iestādi.

 

Kā piemērs turpmāk ir attēlota jaunās 25 mm LSYSTEM®.de plauktu sistēmas konsoļu pārbaudes analīze.

RAL paletes krāsas pēc Jūsu izvēles — ātri un izdevīgi

Mēs piedāvājam plašu krāsu toņu izvēli par fiksētu cenu.

 

Mūsu modernā pārklājumu izveides iekārta ļauj mums garantēt krāsotu veikala aprīkojuma detaļu piegādi desmit darba dienu laikā.

 

Par fiksēto cenu Jūs saņemsiet detaļas ar augstvērtīgu epoksīda pārklājumu atbilstoši RAL krāsu toņu paletei.

 

Minimālais pasūtījuma apjoms nav noteikts. 

 

Virsmas parametri

LSYSTEM.de tiek ievērotas jaunāko likumdošanas aktu prasības vides tehnoloģiju jomā (HRN D.E2.105, 10.2001.). Mūsu izmantotā pulverkrāsa nesatur hlorogļūdeņradi vai citus smagos metālus. LSYSTEM.de pulvera pārklājums garantē ļoti labu virsmas ilgnoturību. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība mums ir svarīga!

Īsa LSYSTEM®.de plauktu montāžas instrukcija

Daļas montē atbilstoši numerācijas secībai. Papildu piederumiem jāpievēršas pēc tam.

 

No balsta pēdām (2) par aptuveni 2 cm jāizskrūvē grozāmie balsti. Tā tiks atvieglota plauktu konstrukcijas līmeņošana. Pēc tam statni (1) savieno ar pēdas detaļu. Tas jāveic ar pietiekamu spēku. Daļām jābūt cieši savienotām. 

 

Pēc tam jāiekar apakšējā mugursiena (3). Tad var montēt arī cokola plauktu (4). Cokola plaukti un nodalījumu plaukti tehniski neatšķiras. Tādā veidā jāizbūvē vairākus metrus gara plauktu konstrukcija. 

 

Nobeigumā ar līmeņrādi jāveic plauktu konstrukcijas līmeņošana. To veic, ieskrūvējot vai izskrūvējot grozāmos balstus. Pārējās mugursienas/perforētās sienas (3), plauktus (4) ar konsolēm (5), priekšējos nosegus (6) un piederumus montē tikai pēc tam.

Gala pārbaude (!)
 • Vai visas daļas ir nofiksētas un pareizi iekabinātas?
 • Vai plauktu konstrukcijas līmeņošana ir veikta pareizi?
 • Vai ass izmēra elementi ir uzstādīti pareizi? (var noskaidrot, viegli pavelkot plauktu konstrukcijas posmu)

Plauktu konstrukciju LSYSTEM.de daļas

1. Statņi (dziļums 60, 80, 110 mm)
2. Balsta pēdu elementi (augstums 80, 160, 260 mm)
3. Mugursienas (perforētas — augstums 400 mm, neperforētas —augstums 100—400 mm, solis 100 mm)
4. Plaukti (cokolam/plauktu nodalījumiem)
5. Plauktu konsoles (atkarībā no noslodzes 2—4 āķi)
6. Cokola priekšējais nosegs (dažādi izpildījumi)

 

1. posms — atbilstošā statņa izvēle

Pareizā statņa izvēle ir noteicošais faktors. Mēs piedāvājam dažādu izmēru elementus — sākot no 60 mm līdz pat 110 mm plauktu dziļumam. Statnis kopā ar balsta pēdu ir nesošais elements. 

Pieļaujamā slodze uz visu plaukta laukumu (turpmāk tekstā — „laukums”) var būt dažāda un ir atkarīga no plauktu dziļuma, platuma un konsoles veida. Plaukta parametri aprēķina procesā parasti ir mazākā problēma.

 

Pieļaujamā laukuma noslodze bez cokola plaukta slodzes
Statnis 60 x 30 mm — 250 kg
Statnis 80 x 30 mm — 400 kg
Statnis 110 x 30 mm — 600 kg

 

Pieļaujamā laukuma noslodze ar cokola plaukta slodzi
Statnis 60 x 30 mm — 600 kg
Statnis 80 x 30 mm — 750 kg
Statnis 110 x 30 mm — 950 kg 

 

Kopējo konstrukcijas nestspēju un noturību var palielināt ar sienas stiprinājumiem.

 

2. posms — vidējā plaukta dziļuma noteikšana

Cokola plaukta (plaukts uz pēdu elementiem) un nodalījumu plauktu dziļumu vidējā vērtība ir vidējais plauktu dziļums (aprēķins: saskaitīt plauktu dziļuma izmērus un rezultātu dalīt ar plauktu skaitu).

 

Ja tiek izmantoti 8 cm augstie pēdu elementi, drošības nolūkā pieļaujamā laukuma slodze tiek samazināta par 20%

 

3. posms — konsoļu un nodalījumu plauktu izvēle

Izmantošanai ar nodalījumu plauktiem var izvēlēties dažādas konsoles. Visbiežāk tiek izmantotas divu āķu konsoles. Ir pieejami arī citi to izpildījumi, piemēram, konsoles lielām slodzēm.

 

Ja tiek izmantoti režģveida plaukti, drošības nolūkā pieļaujamā nestspēja tiek samazināta par 10%

Nestspējas aprēķins

Piemērs:

 

Sienas plaukts tiek aizpildīts ar preci līdz 220 cm augstumam. Tiek izmantotas tikai starpasu attālumu detaļas 100 mm izmērā. Izvēlētā komplektācija: viens plaukts ar 37 cm dziļumu (T 37 cm), trīs plaukti ar 47 cm dziļumu (T 47 cm), kā arī cokola plaukts ar 57 cm dziļumu (T 57 cm). Pieļaujamajai slodzei jābūt iespējami lielākai, tādēļ tiek izmantoti 110 mm statņi.

 

Tādējādi pieļaujamā slodze uz laukumu ir 835 kg (vidējais plauktu platums ir 47 cm = 520 kg + 315 kg cokola plaukta nestspēju). Nodalījumu plauktu pieļaujamā noslodze kopumā ir 465 kg. Taču to pieļaujamā noslodze ir 650 kg (3 x 180 + 110 kg). Tādēļ to piekraušanas gaitā jāņem vērā preču pareizs izvietojums — tā, lai netiktu pārsniegta pieļaujamā slodze uz laukumu. Izmantojot 2H konsoles, šī īpatnība parasti nepastāv. 

 

Ņemiet vērā „ķēdes vājākā posma” principu. Pieļaujamo noslodzi nosaka pēc vājākās detaļas parametriem.

LSYSTEM®.de procesu drošība kvalitātes nodrošināšanā (QS)

1. SYSTEM®.de kvalitāte
• Visu izmēru, pielaižu un virsmu īpašību definēšana.
• Definēti noslodzes parametri, tostarp tehniskā uzraudzība.
• Definēta un pārbaudīta funkcionālā drošība. ISO 9001 standarts noteikts par minimālo kvalitātes kritēriju.

 

2. Produkcijas kvalitātes pārbaude
• Katra sērija tiek pārbaudīta iekšēji (uz vietas to veic paši uzņēmuma darbinieki) un pieaicinot ārējos speciālistus. Nemainīga kvalitāte tiek garantēta visā procesā — pat iesaiņošanas posmā.

 

3. Atkārtota pārbaude pirms ievietošanas noliktavā
• Atkārtota pārbaude pirms ievietošanas noliktavā, pamatojoties uz pārbaudes paraugiem mērogā 1:1; salīdzināšana, pamatojoties uz pārbaužu sarakstiem.  

 

4. Drošība komplektēšanas un nosūtīšanas posmā
• Pamatojoties uz „četru acu” principu (vismaz divu cilvēku dalība pārbaudē), svara kontrolēšanu, satura sarakstiem katrā pakā, kā arī paku sarakstiem. 

 

5. Ilgtspējīga rīcība
• Klientu informēšana ar kvalitātes nodrošināšanas ceļvežu, "treniņu akadēmijas", drošības tehnikas priekšrakstu, montāžas instrukciju, konsultāciju pa tālruni starpniecību.

LSYSTEM.de garantijas raksts

Mūsu sistēmas SYSTEM®.de plaukti ir augstas kvalitātes izstrādājumi, kas izgatavoti liela apjoma sērijveida ražošanā, un, protams, saistībā ar tiem mēs uzņemamies arī pilnas garantijas saistības.

 

Kaut arī darbi tiek veikti iespējami rūpīgi, no atsevišķiem starpgadījumiem tehnoloģisko procesu laikā izvairīties nav iespējams. Atkarībā no krāsojuma toņa vai neveiksmīgā apgaismojumā uz virsmas var kļūt redzamas metināšanas vietas. Tās nav novirzes no normas un nav arī pamatojums iebildumu celšanai.

 

Turklāt jāņem vērā, ka plaukti slodzes iespaidā deformējas. Iespējama to neliela izliekšanās. Arī tas ir pilnīgi normāli. Tas ir jebkura statikas aprēķina pamatprincips — lai elements nesalūztu, tam ir nedaudz jādeformējas.

 

Ja vēlēsieties iegūt sīkāku informāciju, labprāt sniegsim personīgu palīdzību saistībā ar šīm tēmām.

 

Kamēr vien daļu asu izmērs ir nemainīgs un detaļas ir brīvi savstarpēji maināmas, raizēm, respektīvi, iebildumu celšanai, nav pamata.